Cáo lỗi cập nhật phần thưởng cây Bát Nhã Nhỏ

20-08-2010

- Cáo lỗi về cập nhật phần thưởng trồng Bát Nhã Nhỏ

Như quý nhân sĩ đã biết, sáng nay - 20/08, Bổn Trang tiến hành cập nhật phần thưởng nhận điểm sư môn khi trồng thành công cây Bát Nhã Nhỏ. Nhưng vì lý do khách quan, hôm nay quý nhân sĩ vẫn chưa thể nhận điểm sư môn.

Vì vậy, Bổn Trang xin thông báo, lỗi này sẽ được chỉnh sửa và điều chỉnh vào sau bảo trì ngày mai - thứ Bảy - 21/08/2010. Cụ thể như sau:

Hình ảnhMô tả chi tiết

Bát Nhã Nhỏ

Bổ sung phần thưởng: Thêm phần thưởng 05 điểm sư môn khi trồng thành công 01 cây Bát Nhã Nhỏ.

Để cáo lỗi cùng đồng đạo, Bổn Trang sẽ điều chỉnh: Nhận 10 điểm sư môn khi trồng thành công 01 Bát Nhã Nhỏ (chỉ áp dụng từ sau bảo trì 21/08 đến 00h00 ngày 22/08/2010).

Lưu ý:

  • Có thể sử dụng Sư Môn Lệnh Thư để nhận nhân đôi điểm sư môn (không nhân đôi điểm kinh nghiệm và các phần thưởng).
  • Có thể sử dụng Sư Môn Lệnh Kỳ để nhận nhân ba điểm sư môn (không nhân ba điểm kinh nghiệm và các phần thưởng) .

Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này. Thân chúc đồng đạo vui cùng thế giới võ lâm.