Cáo lỗi về nội dung cuộc chiến Hoa Hồng

04-10-2010

- Những thông tin mới về cuộc chiến Hoa Hồng

Quý nhân sĩ thân mến!

  • Ngày 01/10 cuộc chiến Hoa Hồng ra mắt, khởi động cho giải đấu Bang Hội Tinh Anh 4 nhưng còn một số từ ngữ chưa được rõ ràng dẫn đến việc đồng đạo hiểu lầm về việc cuộc chiến Hoa Hồng. Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng nhân sĩ võ lâm và Ban điều hành sẽ điều chỉnh các nội dung liên quan đến cuộc chiến Hoa Hồng.
  • Ngoài ra, vật phẩm Hoa Hồng chỉ có được khi thông qua quá trình tham gia tính năng và làm nhiệm vụ. Bang hội chiến thắng thực sự phải có sự gắn kết và ủng hộ của nhiều thành viên trong bang và máy chủ nói chung.
  • Trong thời gian sắp tới, các tính năng khác sẽ cập nhật thêm Hoa Hồng để đảm bảo nguồn cung cấp đa dạng và phong phú.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời. Thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo gặp nhiều may mắn.