Cập nhật chỉnh sửa ngày 22/08

21-08-2010

- Những cập nhật mới vào 22/08

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì ngày mai - Chủ nhật - ngày 22/08/2010, thế giới võ lâm sẽ có các chỉnh sửa và cập nhật như sau:

  • Hoàn tất chỉnh sửa lỗi Trấn phái Đường Môn.
  • Chỉnh sửa lỗi hiển thị sai một số chữ trong giao diện mới của game VLTK II.
  • Chỉnh sửa hoàn tất lỗi ủy thác khi thoát game.

Thân chúc quý nhân sĩ vui cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.