Cập nhật danh sách Thập đại danh tướng

03-02-2010

Thân gửi Quý đồng đạo,

Như hôm qua, Bổn Trang có công bố danh sách các Bang hội hạng nhất nhân khí của các máy chủ và danh sách Thập Đại Danh Tướng, do một vài sơ xót đã cập nhật danh sách Thập Đại Danh Tướng sai ở vị trí số 9 (từ trên xuống), nay xin thông báo đến Quý đồng đạo danh sách chính xác như bên dưới. Rất mong Quý đồng đạo thông cảm cho sai xót này.

Thập Đại Danh Tướng

Danh tướng Máy chủ
MrHajLuaTruy Long
DatMaMhXích Long
zZzTjeuDongzZzSong Hổ
PutInKaThiên Hổ
0oKiller0oMãnh Hổ
BoKinhVan0209Dạ Hổ
minhtanvanThiết Hổ
DocCoCauBai2Lôi Hổ
QuỹTrùmLôi Hổ
ZzzbatgiazzZHỏa Phụng


Để nhận phần thưởng thuận tiện, đồng đạo lưu ý không chuyển server trước thời gian trao thưởng. Thông tin cách thức và thời gian trao thưởng xem chi tiết tại đây.