Cập nhật mới nhất vào 19/04

17-04-2011

- Những cập nhật mới nhất vào ngày 19/04

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì ngày 19/04/2011, VLTK II có những cập nhật như sau:

  • Ngoài điểm kinh nghiệm nhận được theo quy định, thì khi nhân vật kích hoạt thành công 01 cây Bát Nhã Nhỏ hoặc cây Hạt Giống sẽ nhận thêm 400.000 điểm kinh nghiệm, hoạt động kết thúc vào 24h00 ngày 29/05/2011.
  • Cũng sau bảo trì ngày 19/04/2011, nhân vật có thể Uẩn Linh chuyển sinh vào các ngoại trang trong Tủ Áo.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời.