Cập nhật mới sau bảo trì 17/08

16-08-2010

- Cập nhật chỉnh sửa giao diện mới

Quý đồng đạo thân mến!

Sau bảo trì ngày mai - thứ Ba - 17/08/2010, Bổn Trang sẽ cập nhật chỉnh sửa một số chữ hiển thị sai ở giao diện mới game Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Giao diện mới

Thân chúc đồng đạo vui cùng võ lâm.