Cập nhật mới trong tháng 12

02-12-2009

- Cập nhật mới

 

Sắp tới đây, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật một số thông tin mới của hệ thống game Võ Lâm Truyền Kỳ II. Thân mời đồng đạo đón theo dõi.

 

Thời gian

Sau thời gian bảo trì ngày 4/12/2009.

 

Cập nhật Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Các dòng chọn của Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Khi đồng đạo nhấp chuột sử dụng Cẩm Nang Đại Sự Kiện, sẽ xuất hiện các dòng chọn như sau:

- Đổi Trà Hoa Cúc
- Bán Lộ Thủy
- Nhận thưởng IP Bonus
- Nhận thưởng Lệnh Bài Hoàng Kim
- Đổi Dũng Sĩ Lệnh
- Đổi Công Thành Tiên Phong

 

Đổi Dũng Sĩ lệnh, Công thành Tiên Phong lệnh

Công thức đổi Dũng Sĩ lệnh, Công thành Tiên Phong lệnh thông qua Cẩm Nang Đại Sự Kiện tương tự như đổi tại NPC Chu Thiện Nhân (Thành Đô – 245/221)

 

Công thức


01 Thư Tiến Cử = 08 Dũng Sĩ Lệnh
01 Thư Tiến Cử = 06 Công Thành Tiên Phong Lệnh

 

Lưu ý: Hệ thống tự động trừ 1 Thư Tiến Cử trên hành trang của nhân vật khi tiến hành đổi vật phẩm.

 

Hủy Cẩm nang Đại Sự Kiện

Người chơi có thể hủy Cẩm Nang Đại Sự Kiện tại NPC Anh/ Chị Chủ Phòng Máy. Trong bảng đối thoại tại các NPC, đồng đạo chọn dòng: Thu hồi Cẩm Nang Đại Sự Kiện tại NPC Anh/ Chị Chủ Phòng Máy.

 

Lưu ý: Khi nhân vật nhấp dòng chọn thì hệ thống tự động trừ tất cả Cẩm Nang Đại Sự Kiện trên hành trang của nhân vật.

 

Cập nhật Dạ Thảo

  Dạ Thảo sẽ được cập nhật các dòng chọn sau:

   

  Công thức
  Vật phẩm đổi được

  3 Hòa Thị Bích + 5 Đồng Tiền Vàng + 100 vàng

  Thiên Thạch Linh Thạch
  1 Bộ Cảnh + 1 Đồng Tiền Vàng + 99 vàng
  Ngựa Phiêu Vũ

  Trảo Hoàng Phi Điện + 1 Đồng Tiền Vàng + 99 vàng

  Ngựa Đằng Vụ
  Hốt Lôi Bác + 1 Đồng Tiền Vàng + 99 vàng
  Ngựa Siêu Quang
  Xích Thố + 1 Đồng Tiền Vàng + 99 vàng
  Ngựa Bôn Tiêu

  1 Bộ Cảnh + 1 Đồng Tiền Vàng + 99 vàng

  Ngựa Phù Dực

   

  Chưởng quản kính bút.