Cập nhật ngày 03/08

02-08-2010

- Cập nhật ngày 03/08/2010

Quý nhân sĩ thân mến!

Tiếp tục mang đến những thú vị trên hành trình bôn tẩu, Bổn Trang thân gửi đến đồng đạo những cập nhật vào sau bảo trì thứ Ba - ngày 03/08/2010. Cụ thể như sau:

Cập nhật áp dụng sau bảo trì ngày 03/08/2010

Nữ Oa Bảo Hạp

Bắt đầu từ sau bảo trì - 03/08/2010, khi sử dụng 01 Nữ Oa Bảo Hạp đồng đạo sẽ nhận được 400.000 điểm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.

Bắc Đầu Truyền Công Thuật

Nhân vật truyền công có thể truyền tối đa 81.000.000 kinh nghiệm trong ngày. Xem chi tiết tại đây.

Cây Bát Nhã & Nộp Bát Nhã Chứng Thư

  • Thời gian trồng cây bát nhã lớn sẽ giảm xuống một nửa.
  • Thời gian nộp bát nhã chứng thư giảm từ 600 giây xuống 360 giây .