Cập nhật phiên bản 2.0.2

29-12-2008

- Cập nhật phiên bản 2.0.2

 

Ngay trong sáng nay - 29/12/2008, Bổn Trang tiến hành cập nhật phiên bản 2.0.2, để tiếp tục bôn tẩu hành hiệp trượng nghĩa trong thế giới võ lâm, đồng đạo vui lòng chạy file auto update cập nhật lên phiên bản 2.0.2

 

Nay Bổn Trang kính báo để Quý đồng đạo thuận tiện hơn trên bước đường bôn tẩu.

 

Chưởng quản kính bút.