Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

01-10-2008

- Công dụng Yếu quyết của phái Cái Bang Tịnh Y.

 

Với khả năng xuất chiêu thần tốc, sở trường cận chiến, các cao thủ Cái Bang Tịnh Y sẽ là những nhân vật nắm giữ vai trò chủ chốt trong các trận đơn đấu.


Bổn Trang xin giới thiệu đến Quý đồng đạo công dụng của những Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y. Mỗi yếu quyết có một công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.
 

 

Cái Bang Chưởng quyết

Thông Tý quyết

Thiên Cân quyết

Bá Vương quyết

Tỏa Hầu Thủ quyết

Tiêu Dao Du quyết

Lục Hợp Yếu quyết

Túy Điệp

Túy Quyền

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn