Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

21-10-2008

- Khám phá công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia.

 

Nga My Tục Gia tinh thông âm luật, có tuyệt kỹ dùng tiếng đàn làm vũ khí tấn công kẻ địch. Tương truyền rằng, khi các nữ hiệp Nga My xinh đẹp so dây gảy phím, thì trời đất biến đổi theo sắc thái của dây đàn, vạn vật sùng bái, bách điểu triều phụng. Đệ tử Tục Gia phái Nga My mạnh về thuật dụng bùa chú phạm vi rộng, không thể thiếu trong những trận đánh đồng đội.

 

Mỗi yếu quyết của Nga My Tục Gia có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

 

 

Tùy Khúc quyết

Khúc Nghệ quyết

Nguyệt Thực Khúc quyết

Đoạn Thủy quyết

Tĩnh Dạ Tư quyết

Dư Nhiễu quyết

Dương Tam quyết

Phục Thủy pháp

Phẫn Cầm quyết

Ô Dạ Đề quyết

Mê Tâm Khúc quyết

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

 

>>>Thiếu Lâm Võ Tông: Công dụng của từng Yếu quyết

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

 

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn