Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn

31-08-2008

 

- Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn.

 

Khi bôn tẩu giang hồ đồng đạo đã từng sử dụng nhiều Yếu quyết thần bí để ép vào Mật tịch, đồng đạo nắm rõ công dụng của từng Yếu quyết chưa?
 

Tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó. Bổn Trang xin giới thiệu tính năng Yếu quyết của môn phái Đường Môn.

 

Chế ám yếu quyết

Tâm nhãn quyết

Độc thích cốt quyết

Giải độc bí thuật

Câu hồn tĩnh quyết

Phá quan quyết

Truy tâm tiễn quyết

Thu minh quyết

Xuyên tâm quyết

Thối độc quyết

Đoạn phách quyết

Bạo châm quyết

Hàm xa quyết

Tỏa mệnh châm quyết

Mãn thiên vũ quyết

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Hướng dẫn cách đổi Yếu quyết

 

>>>Hướng dẫn phục hồi mật mã rương

 

>>>Mẹo nhỏ mang rương đến vị trí bất kỳ trong thành

 

>>>Mẹo nhỏ xem phong cảnh đẹp trong Võ Lâm II