Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

16-10-2008

- Khám phá công dụng của Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông.

 

Các chiêu thức của các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tông chú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế. Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Thiền Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

 

 

Phục Hổ quyết

Tu Tâm quyết

Ngũ Chuyển Chỉ quyết

Phá Ma Chú quyết

Kim Cang Yếu quyết

La Lôi quyết

Phục Ma Thấn quyết

Vô Tướng Quyết

Sư Tử Hống

Minh Chú quyết

Kim Cang Chỉ quyết

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Thiếu Lâm Võ Tông: Công dụng của từng Yếu quyết

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

 

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn