Công dụng Yếu quyết Võ Đang Đạo Gia

07-11-2008

- Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Đạo Gia.

 

Võ công của Võ Đang Đạo Gia được xem là ngoại nhu nội cương, sử dụng thành thạo khí công, để điều hòa nội lực, tự vệ khi chiến đấu. Do vậy Võ Đang Đạo Gia có nội lực uyên thâm, sức khỏe dồi dào và độ nhạy bén tuyệt vời. Mặt khác, công lẫn thủ đều mạnh, nên các chiêu thức của Kiếm Pháp Võ Đang là sự kết tinh của tự nhiên với uy lực thâm hậu.

 

Mỗi yếu quyết của Võ Đang Đạo Gia có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

 

 

Võ Đang Kiếm quyết

Lưu Quang Kiếm quyết

Vị Ương Kiếm quyết

Nhu Vân Kiếm quyết

Liệt Diệm Kiếm quyết

Bôn Pháp quyết

Vô Ngã Pháp quyết

Thái Thanh Kiếm quyết

Triền Kiếm quyết

Lạc Kiếm quyết

Tích Dương Kiếm quyết

Huyền Kiếm Trận quyết

Ngự Kiếm quyết

Chính Lưỡng Kiếm quyết

Thái Ất Kiếm quyết

Thập Tam Kiếm quyết

Huyền Âm Kiếm quyết

Thiên Thuần Kiếm quyết

Bát Quái Kiếm quyết

Thất Tiệt Kiếm quyết

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Cái Bang Ô Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

 

>>>Thiếu Lâm Võ Tông: Công dụng của từng Yếu quyết

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

 

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn