Cửa Hàng Phong Hoa cập nhật nhiều ngoại trang mới

24-09-2020

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến

Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 26/09/2020, Cửa Hàng Phong Hoa sẽ được cập nhật điều chỉnh và bổ sung thêm những ngoại trang mới vô cùng mới lạ và đẹp mắt. Thông tin chi tiết như sau:

  • Nhân sĩ có thể đến NPC Đại Sứ Phong Hoa ở Thành Đô (219/220), Tuyền Châu (179/185) hoặc Biện Kinh (175/178) để đổi các loại Ngoại Trang Mới.
  • Tất cả các ngoại trang đổi ra từ cửa hàng phong hoa đều là vĩnh viễn.

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II

  • Khi đổi ngoại trang cần tiêu hao Điểm Phong Hoa và Phiếu Đổi Ngoại Trang, Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang.
  • Điểm Phong Hoa có thể thông qua Tụ Bảo Bồn để nhận.
  • Phiếu Đổi Ngoại Trang có thể nhận thông qua tính năng phó bản, Bang Hội, Cửa hàng Kim Hổ Phù, Thiên Tầm Tháp...

Vo Lam II

  • Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang có thể nhận thông qua Tính Năng Boss  Liên Server, Thiên Tầm Tháp, Cửa hàng Kim Hổ Phù...

Vo Lam II

  • Hình Ảnh minh họa của các Ngoại Trang Mới

Vo Lam II

Vo Lam II

Sương Trắng Tranh Thanh

Vo Lam II

Trang Sức Lưu Hỏa (Đỏ)

Vo Lam II

Trang Sức Lưu Hỏa (Lam)

Vo Lam II

Trang Sức Tinh Hải Linh (Đỏ)

Vo Lam II

Trang Sức Tinh Hải Linh (Lam)