Đã khắc phục tình trạng chặn NPC Xa Thái Quân

12-09-2008

- Đã khắc phục tình trạng ủy thác ngay vị trí Xa Thái Quân.

 

Kính gửi Quý đồng đạo,

 

Tình trạng một số Nhân sĩ uỷ thác ngay vị trí NPC Xa Thái Quân – Thiên Ba Dương Phủ, đã cản trở quá trình làm nhiệm vụ của nhiều Nhân sĩ võ lâm.

 

Đáp ứng đông đảo nguyện vọng của Nhân sĩ bốn phương, bộ phận kỹ thuật đã khắc phục được tình trạng này. Nay Bổn Trang kính báo, đồng đạo vui lòng chạy file auto update để cập nhật phiên bản mới.

 

Chúc đồng đạo có những giây phút thư giãn cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Chưởng quản kính bút.