Đặc sắc hệ thống Bang Hội Võ Lâm Truyền Kỳ II

20-03-2008


  Hệ thống bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ II là một hệ thống hoàn toàn mới. Không giống những hệ thống bang hội mà ta đã biết của các trò chơi trực tuyến khác, đây là một hệ thống với sự phân biệt cấp bậc, phân quyền một cách rõ ràng và tùy theo chức vụ trong bang mà từng thành viên có quyền riêng.


  Đồng đạo đã tỏ tường các cấp bậc, chức năng của hệ thống bang hội Võ Lâm Truyền Kỳ II chưa?


   

  Hệ thống quản lý:


  Với sự sắp sếp một cách có trật tự, bạn dễ dàng tìm hiểu bang hội của mình theo nhiều cách như: Tên của thành viên, đẳng cấp, chức vụ hoặc môn phái ngoài ra còn có thể biết thành viên có trên mạng hay không.


   

   

  Phân bố chức vụ trong bang:

  Hệ thống bang hội mới được phân chia theo cấp bậc do Bang chủ quyết định. Tùy theo mức độ cống hiến của bạn mà bạn sẽ được nắm giữ chức vụ cụ thể trong bang.

   

  Chức vụ

  Nhiệm vụ

  Bang chủ

  Thường là người sáng lập bang, nắm mọi quyền hành trong bang, phân bổ mọi chức vụ trong bang, đề ra tiêu chí của bang hoặc thông báo những thông tin quan trọng trên bảng thông báo.

  Phó bang

  Thay mặt Bang chủ giải quyết chuyện trong bang với chức năng giống như Bang chủ và thêm 1 chức năng đặc biệt là có thể rời bang mà không cần thông qua Bang chủ.

  Trưởng lão

  Trưởng lão có quyền như Bang chủ nhưng không thể ghi tiêu chí, thông báo và không có quyền thăng chức cho Đường chủ, Hương chủ, Bang chúng lên Trưởng lão.

  Đường chủ

  Quản lý 6 Hương chủ, số lượng Hương chủ trong bang nhiều hay ít tùy thuộc vào đẳng cấp bang. Đường chủ không có quyền thăng chức cho Hương chủ, Bang chúng.

  Hương chủ

  Quản lý 6 Bang chúng, có thể thu nhận thành viên. Hương chủ không có quyền thăng chức cho Bang chúng.

  Bang chúng

  Các thành viên còn lại không kém tầm quan trọng, mang chức danh Bang chúng.

   

   

  Lưu ý:


  - Tổng số người trong bang = Bang chủ + Phó bang + Trưởng lão + 2 Đường chủ + 12 Hương chủ + 72 Bang chúng (đối với bang hội cấp 1).
  - Khi thăng cấp bang hội lên thì sẽ thêm số lượng Đường chủ, Hương chủ, Bang chúng.
  - Hương chủ thu nạp đủ 6 thành viên thì sẽ không thể nhận thêm thành viên, khi các chức cao hơn thu nhận thành viên thì thành viên đó sẽ tự vào nhóm của các Hương chủ chưa đủ 6 thành viên.
  - Muốn thu nhận thêm người thì phải nâng cấp bang, mỗi lần nâng cấp bang sẽ mất một số vàng nhất định.

   

  Chức năng khác:

  Hệ thống bang hội còn cho phép Bang chủ hay Phó bang có thể đề ra tiêu chí của bang.

   

   

  Hay là những thông báo quan trọng tới các thành viên.

   

   

  Còn rất nhiều chức năng thú vị về bang hội đang chờ đón Quý đồng đạo khám phá.


  Đồng đạo có thể thảo luận về Bang Hội tại diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II:


  Khu vực miền Nam  | Khu vực miền Bắc

   

  Chưởng quản kính bút.