Đăng ký số điện thoại cho tài khoản ZingID

13-01-2010

- Đăng ký số điện thoạicho tài khoản ZingID

Kể từ 10h00 ngày 14/01/2010, trang pay.zing.vn mở chức năng đăng ký số điện thoại cho tài khoản ZingID để nạp ZingXu bằng SMS. Cụ thể:

  • 01 tài khoản ZingID có thể đăng ký tối đa 3 số điện thoại.
  • Áp dụng cho các mạng Mobifone, Vinaphone và Viettel.

Từ 10h00 ngày 21/01/2010, VNG sẽ chính thức áp dụng việc hạn chế số điện thoại khi nạp ZingXu bằng SMS vào tài khoản ZingID. Cụ thể:

  • Các tài khoản ZingID nào không đăng ký số điện thoại sẽ không thể nạp ZingXu bằng SMS.
  • Các số điện thoại nào không nằm trong danh sách đăng ký của tài khoản ZingID đó sẽ không thể dùng để nhắn tin SMS nạp ZingXu.

Ví dụ: tài khoản ZingID là ABC đăng ký 2 số điện thoại 090 ... 299 và 090 ... 477, sẽ chỉ có thể nạp ZingXu bằng SMS từ 2 số điện thoại trên. Nếu dùng số điện thoại khác, ví dụ 090 ... 456, sẽ không nhận được ZingXu.

Tin nhắn phản hồi khi sử dụng số điện thoại chưa đăng ký nhắn tin nạp ZingXu có nội dung như sau: "Số điện thoại chưa được đăng ký cho tài khoản để nạp ZingXu qua SMS hoặc đây là tài khoản lừa đảo".

Xem chi tiết tại đây.