Đền bù cho Heroic top 20 cuộc chiến Hoa Hồng tuần 3

11-12-2010

- Đền bù cho bang hội Heroic - máy chủ Tàng Long

Quý nhân sĩ thân mến!

Bổn Trang xin thông báo đến các thành viên bang hội Heroic - máy chủ Tàng Long như sau: Bang hội Heroic - máy chủ Tàng Long sẽ được nhận đền bù phần thưởng top 20 cuộc chiến Hoa Hồng tuần thứ 3, thời gian cụ thể như sau:

  • Bắt đầu từ sau bảo trì thứ Bảy - ngày 11/12/2010.
  • Kết thúc nhận đền bù: 24h00 thứ Tư - ngày 15/12/2010.
  • Địa điểm: Nhận đền bù tại NPC Lễ Quan - Biện Kinh (tham khảo hướng dẫn nhận thưởng tuần 3 tại đây).

Nay thông báo để các thành viên bang hội Heroic - máy chủ Tàng Long cập nhật thông tin & tiến hành nhận đền bù thuận lợi.