Đền bù cho những nhân sĩ bị mất thú cưỡi Kỳ Lân

08-02-2010

- Tiến hành đền bù thú cưỡi Kỳ Lân

Quý đồng đạo thân mến,

Như Bổn Trang đã đưa tin về việc tiếp nhận thông tin mất thú cưỡi Kỳ Lân trong thời gian vừa qua, hôm nay, Bổn Trang xin thông báo những thông tin liên quan như sau:

Bổn Trang tiến hành đền bù

cho những nhân sĩ bị mất thú cuỡi Kỳ Lân

Thời gian

Việc đền bù dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ lúc bảo trì thứ Sáu - ngày 12/2/2010 đến hết ngày 21/2/2010.

Cách thức

Quý nhân sĩ vui lòng đến NPC Lễ Quan để nhận lại thú cưỡi Kỳ Lân.

Như vậy, Quý nhân sĩ bị mất thú cưỡi Kỳ Lân trong khoảng thời gian đã thông báo, vui lòng đến NPC Lễ Quan nhận lại Kỳ Lân.

Lưu ý

  • Để việc đền bù thú cưỡi được thuận lợi, Quý nhân sĩ vui lòng nhận tại NPC theo đúng thời gian quy định.
  • Sau ngày 21/02/2010, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết bất cứ khiếu kiện nào liên quan đến việc đền bù thú cưỡi Kỳ Lân.
  • Thú cưỡi Kỳ Lân có hạn sử dụng là 45 ngày kể từ khi nhận tại NPC.