Điều chỉnh nhiệm vụ bang hội và Boss bang hội

28-04-2010

- Điều chỉnh nhiệm vụ bang hội và rương Boss bang hội

Bổn Trang xin thông báo về việc chỉnh sửa nhiệm vụ bang hội và rương Boss bang hội như sau:

Thời gian áp dụng

từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 30/04/2010.

Điều chỉnh nhiệm vụ bang hội

Đối tượngGhi chú
  • Bang chủ
  • Phó bang
  • Trưởng lão
  • Đường chủ
  • Hương chủ
Ngẫu nhiên nhận được 1 Sinh Thần Cang khi hoàn thành nhiệm vụ nộp 400 vật phẩm.

Điều chỉnh mở rương Boss bang hội

Đối tượngGhi chú
  • Bang chủ
  • Phó bang
  • Trưởng lão
  • Đường chủ
  • Hương chủ
Có thể mở tất cả rương Boss bang hội

Thân chúc quý nhân sĩ vui cùng thế giới võ lâm.