Điều chỉnh từ ngày 08/04

09-04-2011

- Chuyển một số dòng chọn từ Cẩm Nang Đại Sự Kiện sang Tiếu Ngạo Giang Hồ Lục

Thân gửi quý đồng đạo!

Nhằm mục đích đưa Giang Hồ Tiếu Ngạo Lục vào việc sử dụng để hỗ trợ đường hành tẩu của đồng đạo được thuận lợi, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Bắt đầu từ sau bảo trì 08/04/2011, di chuyển một số dòng chọn từ Cẩm Nang Đại Sự Kiện sang Giang Hồ Tiếu Ngạo Lục để đồng đạo sử dụng thuận tiện hơn. Cụ thể có các dòng chọn như sau:

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời.