Đón lộc xuân cùng hoạt động Mã Đáo Thành Công

21-01-2014

Thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang cận kề. Khắp nơi trên chốn võ lâm, người người đang háo hức chuẩn bị cho những hoạt động sôi nổi của năm mới. Hòa cùng không khí ấy, Bổn Trang xin gửi đến nhân sĩ võ lâm hoạt động Mã Đáo Thành Công vô cùng hấp dẫn.

Thân mời quý nhân sĩ tham gia và cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II đón lộc năm mới Giáp Ngọ.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 24/01/2014.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 03/02/2014.

Nội dung hoạt động

Trong thời gian diễn ra hoạt động, tại các thành thị sẽ xuất hiện 3 loại Bảo Rương:

 • Xích Thố Cổ Vật.
 • Chiếu Dạ Pháp Bảo.
 • Tuyệt Ảnh Bí Bảo.

Nhân sĩ sử dụng các nguyên liệu như bảng dưới để kích hoạt Bảo Rương và nhận thưởng.

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tuyệt Ảnh Bí Bảo
 • Vị trí: Mỗi tọa độ xuất hiện 4 Bảo Rương.
  • Tuyền Châu - 162/194.
  • Phượng Tường - 226/187.
  • Đại Lý - 175/182.
 • Kích hoạt:
  • Cách 1: Tiêu hao 250 Vàng + 25 Thiên Thạch.
  • Cách 2: 59 Xu vật phẩm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Chiếu Dạ Pháp Bảo
 • Vị trí: Mỗi tọa độ xuất hiện 4 Bảo Rương.
  • Thành Đô - 228/229.
  • Tương Dương - 201/183.
  • Đại Lý - 175/182.
 • Kích hoạt:
  • Cách 1: Tiêu hao 7 Thiên Thạch Tinh Thạch + 77 Vàng.
  • Cách 2: 139 Xu vật phẩm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Xích Thố Cổ Vật
 • Vị trí: Mỗi tọa độ xuất hiện 4 Bảo Rương.
  • Biện Kinh - 179/169.
  • Dương Châu - 222/195.
  • Đại Lý - 175/182.
 • Kích hoạt:
  • Cách 1: Tiêu hao 199 Xu vật phẩm + 4 Thiên Thạch Tinh Thạch.
  • Cách 2: Tiêu hao 268 Xu vật phẩm.

Lưu ý

 • Không giới hạn số lần kích hoạt các loại Bảo Rương.
 • Kích hoạt theo cách nào thì số lần kích hoạt cũng được cộng dồn.

Phần thưởng

Khi kích hoạt các loại Bảo Rương, nhân sĩ sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 loại phần thưởng có trong danh sách:

Hình ảnhPhần thưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tuyệt Ảnh Bí Bảo
4 Quân Công Chương (7 ngày)77 Dừa
2 Quân Công Đại (7 ngày)77 Đu Đủ
1 Quân Công Huy Hoàng
(7 ngày)
77 Xoài
9.999.999 điểm kinh nghiệm1 Vũ khí cấp 76 ngẫu nhiên
14.000.000 điểm kinh nghiệm2 Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành
cấp 1 ngẫu nhiên
21.000.000 điểm kinh nghiệm1 Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành
cấp 2 ngẫu nhiên
77 Mãng Cầu1 Cặp Huy Hoàng - Vinh Dự Quật Khởi (KTC 40)
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Chiếu Dạ Pháp Bảo
1 Quân Công Huy Hoàng
(7 ngày)
3 Kim xà cấp 3 ngẫu nhiên
13.000.000 điểm kinh nghiệm2 Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành
cấp 1 ngẫu nhiên
21.000.000 điểm kinh nghiệm1 Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành
cấp 2 ngẫu nhiên
47.000.000 điểm kinh nghiệm1 Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành
cấp 3 ngẫu nhiên
1 Thiên Thạch Linh Thạch
(7 ngày)
1 Cặp Huy Hoàng - Vinh Dự Quật Khởi (KTC 40)
1 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch (7 ngày)1 Cặp Huy Hoàng - Vinh Dự
(KTC 50)
1 Vũ khí cấp 76 ngẫu nhiên1 Mật Tịch Siêu Cấp 70
(20% - 3 phục lục) ngẫu nhiên
1 Vũ khí cấp 86 ngẫu nhiên1 Cặp Thiên Địa Nhật Nguyệt
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Xích Thố Cổ Vật
2 Quân Công Huy Hoàng
(7 ngày)
1 Vũ khí cấp 96 ngẫu nhiên
74.000.000 điểm kinh nghiệm3 Kim xà cấp 3 ngẫu nhiên
123.000.000 điểm kinh nghiệm3 Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành
cấp 2 ngẫu nhiên
147.000.000 điểm kinh nghiệm2 Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành
cấp 3 ngẫu nhiên
1 Thiên Thạch Linh Thạch
(7 ngày)
1 Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành
cấp 4 ngẫu nhiên
1 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch (7 ngày)1 Cặp Huy Hoàng - Vinh Dự Quật Khởi (KTC 40)
1 Đại Định Hồn (7 ngày)1 Cặp Huy Hoàng - Vinh Dự (KTC 50)
1 Chuyển Sinh Đơn (7 ngày)1 Mật Tịch Siêu Cấp 70
(20% - 3 phục lục) ngẫu nhiên
1 Vũ khí cấp 76 ngẫu nhiên1 Cặp Thiên Địa Nhật Nguyệt
1 Vũ khí cấp 86 ngẫu nhiên1 Bộ Võ Lâm Bá Chủ ngẫu nhiên kiểu hình

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hình ảnh minh họa vũ khí cấp 96

Phần thưởng tối đa

NPCPhần thưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bắc Đẩu Lão Nhân
Tuyền Châu - 183/181

Nhận thưởng kích hoạt thành công 1.000 lần Tuyệt Ảnh Bí Bảo:

 • 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 1 Vũ khí cấp 76 ngẫu nhiên.

Nhận thưởng kích hoạt thành công 1.000 lần Chiếu Dạ Pháp Bảo:

 • 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 1 Mật Tịch Siêu Cấp 70 ngẫu nhiên.

Nhận thưởng kích hoạt thành công 1.000 lần Xích Thố Cổ Vật:

 • 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 1 Vũ khí cấp 86 ngẫu nhiên.

Nhận thưởng Mã Đáo Thành Công (sau khi đã nhận thưởng 3 dòng chọn trên):

 • 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 1 Mật Tịch Siêu Cấp 70 theo hệ phái.
 • 1 Cặp Huy Hoàng - Vinh Dự (KTC 50).

Lưu ý

 • Mỗi dòng chọn chỉ được nhận 1 lần duy nhất.
 • Sau khi nhận thưởng các dòng chọn trên, nhân sĩ vẫn tiếp tục tham gia kích hoạt 3 loại Bảo Rương bình thường.
 • Đối với các loại vũ khí cấp 76, 86, 96 của Thúy Yên Vũ Tiên và Thúy Yên Linh Nữ, nếu vứt ra khỏi hành trang thì sẽ bị mất đi.
 • Thiên Địa Nhật Nguyệt, Võ Lâm Bá Chủ chỉ xuất hiện tối đa mỗi loại 1 bộ trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.