Đóng chức năng kết hôn tại các máy chủ sát nhập

17-11-2008

Thân gửi Quý đồng đạo,

 

Như thông báo trước đây, Bổn Trang sẽ tiến hành sát nhập một số máy chủđóng chức năng đăng ký kết hôn tại các máy chủ: Ngạo Hổ, Khinh Hổ, Kim Hổ, Ngọc Hổ, Diệt Hổ, Minh Hổ.

 

Thời gian đóng chức năng kết hôn:

Thứ Ba ngày 18/11/2008.

 

Sau khi sát nhập máy chủ thành công, chức năng này sẽ hoạt động bình thường, đồng đạo nhớ đón theo dõi tin tức trên Trang chủ.

 

Lưu ý: Đồng đạo vui lòng chạy file auto update để cập nhật phiên bản 1.0.35

 

Chưởng quản kính bút.

 

>>>  Sáp nhập máy chủ Hiệp Hổ và Dũng Hổ