Đồng hành cùng VNG: nhắc lại thông tin cần biết

19-03-2009

- Nhắc lại một số thông tin cần biết của chương trình khuyến mãi - Đồng hành cùng VNG

 

Thông tin về Khuyến mãi quý 1 năm 2009 của Đồng hành cùng VNG đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số Quý chủ phòng máy chưa hiểu rõ về nội dung chương trình nên Bổ Trang xin nhắc lại một số thông tin như sau:

 

Đối tượng của chương trình:

Các chủ phòng máy đã tham gia chương trình Đồng hành cùng VNG.

 

Những thông tin cần biết:

Để đổi được quà tặng khuyến mãi, các chủ phòng máy sẽ dùng chính số điểm tích lũy hiện có của phòng máy mình kể từ khi bắt đầu tham gia Đồng hành cùng VNG. Quý chủ phòng máy có thể kiểm tra lại điểm số của mình qua bảng điểm do các nhân viên thị trường gửi lại cho phòng máy.

 

Số điểm tích lũy bị trừ sẽ tương ứng với số điểm cũng như số lượng quà tặng mà phòng máy đã đăng ký đổi với Ban tổ chức.


Ngay khi chủ phòng máy nhận được quà tặng của chương trình do các nhân viên thị trường gửi đến, phòng máy đó sẽ được chấm lại điểm. Điểm số tích lũy mới của phòng máy chính là điểm của thành tựu tháng hiện tại cộng với điểm còn lại sau khi đổi quà.

 

Chương trình khuyến mãi Đồng hành cùng VNG sẽ tiếp tục được tổ chức vào cuối mỗi quý năm 2009. Các phòng máy chưa có cơ hội tham gia khuyến mãi quý 1/2009, thì có thể tích lũy thêm điểm để tham gia vào các hoạt động cho quý sau.

 

Để có thể xem thông tin chi tiết về bảng quy đổi quà tặng cũng như cách thức tham gia đăng ký, vui lòng bấm vào đây (http://phongmay.vn/frontend/PM/companion.aspx )

 

Trân trọng thông báo cùng Quý chủ phòng máy.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Đồng hành cùng VNG: Đăng ký tham gia chương trình

 

>>>Đồng hành cùng VNG - Bảng quy đổi điểm

 

>>>Hình ảnh chương trình Đồng hành cùng VNG