Đông vui cụm máy chủ Bạch Hổ

03-12-2007

 

- Cụm máy chủ Bạch Hổ đã ra mắt!

 

Sau khi cụm máy chủ Phi Hổ ra mắt, lượng nhân sĩ võ lâm đăng nhập đã gần quá tải cụm máy chủ này, khiến Bổn Trang phải ngay lập tức cho ra mắt cụm máy chủ Bạch Hổ để đáp ứng nhu cầu của đồng đạo.

 

Như vậy, Võ Lâm Truyền Kỳ II hiện tại đang hoạt động cùng lúc 4 cụm máy chủ là Ngọa Hổ, Phi Hổ, Bạch Hổ và Tàng Long. Tất cả các dữ liệu nhân vật của các cụm máy chủ được mở từ ngày 1/12/2007 đến 5/12/2007 đều không bị reset, Quý đồng đạo có thể yên tâm hành hiệp bôn tẩu.

 

Bổn Trang đã ghi lại được một số hình ảnh đông vui sôi nổi tại cụm máy chủ Bạch Hổ vừa ra mắt:

 

 

 

Tân Thủ vây kín khu vực Dã Tẩu

 

 

 

Miệt mài đánh quái luyện công

 

 

 

Nhà Phạm Trọng Yêm cũng ồn ào khách khứa

 

 

 

Một góc Thành Đô