Dự kiến bảo trì hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II

17-11-2008

Kính gửi đồng đạo võ lâm,

 

Vào tối hôm nay ngày 17/11 và sáng ngày 18/11, theo dự báo, cơn bão số 10 đang đổ bộ vào các tỉnh Đông Nam Bộ có thể gây nhiều ảnh hưởng đến hệ thống máy chủ của Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Trong trường hợp bão lớn, Bổn Trang sẽ bảo trì đột xuất toàn bộ hệ thống máy chủ và hệ thống Trang chủ cũng như Diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II cho đến khi ổn định.

 

Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng Quý đồng đạo vì những bất tiện nói trên và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Quý đồng đạo.

 

Nay kính báo,

 

Chưởng quản kính bút.