Dương Gia: Uy dũng thiên hạ đệ nhất danh tướng

28-11-2007

“Xuất kiếm khỏi bao, dâng trào sát khí

Giữa chiến trường ảm đạm thê lương, phong khởi vô nguyệt
Một mình ta xông pha giữa chốn thiên quân vạn mã
Thân này là nam nhi trung can nghĩa đảm...”

 


Tương truyền câu hát trên là của các dũng tướng Dương Gia ở trận tử chiến cuối cùng trong cuộc đời oanh liệt nơi Kim Sa Than mây đen che phủ, gió thổi căm mù.

 

 

Câu hát được khắc trên tấm bia đá đặt ngay trước lối vào Thiên Ba Dương Phủ – Biện Kinh Thành gần Kim Thủy Hoà trên nói lên tinh thần anh dũng, nghĩa khí trung can của Dương Gia.

 


Dương Gia – dòng tộc tận trung báo quốc mãi được lưu truyền mãi mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc...

 

Dương Môn thương kỵ:

Bộ Dương Gia Thương Pháp do tổ truyền để lại biến hóa khôn lường, vừa nhu vừa cương. Hậu nhân sử dụng thành thạo sáng lập nên bộ thương pháp Dương Gia. Đến đời Lệnh Công, tập hợp tinh hoa thương pháp, phát huy tối đa sức mạnh của nó, góp phần tạo nên truyền thuyết Dương Gia bất khả chiến bại


Đặc điểm: Chiến đấu trên ngựa, ra đòn nhanh hạ gục đối phương. Độc môn tâm pháp nội công hỗ trợ nhiều trong hỗn chiến, oai phong lẫm liệt.

Dương Môn cung kỵ:

Bộ cung pháp Dương Môn nhìn chung xoay quanh ba thế chính: viễn chiến (đánh xa), tiễn pháp (phép dùng tên) và viễn xạ pháp (phép bắn xa). Các dũng sĩ trong Dương Môn Cung Kỵ có thể bắn hạ kẻ địch trong mọi tình huống: trên ngựa, đu bên hông ngựa hay lòn xuống bụng ngựa mà bắn.

Đặc điểm: Chiến đấu trên ngựa. Liên tục bắn cung giết địch trên diện rộng hoặc đơn lẻ.


Dương Môn cung kỵ sánh vai với Dương Gia Thương danh bất hư truyền, đã cùng với đội quân Dương Gia làm nên một truyền thuyết hào hùng, bất tử trong lịch sử Trung Hoa.....

 

 

Xem thêm chi tiết