Đường Môn - Xứng danh Võ Lâm Đệ Nhất Môn

27-11-2007

“Võ Lâm Đệ Nhất Môn” - đó là những từ mà võ lâm dành cho Đường Môn.

 

 

Đường Môn được thành lập không như là một môn phái mà hầu như là một gia tộc. Chưởng môn sáng lập Đường Môn là người Ba Thục và lãnh địa của Đường Môn cũng nằm ở vùng Ba Thục - Hán Trung.

 

 

Võ công mà các thành viên trong gia tộc họ Đường sử dụng không phải là chưởng, đao hay kiếm pháp mà là khinh công, sử dụng cơ quan, thuốc nổ, các loại cạm bẫy và ám khí.

Đường Môn là một môn phái trung lập, không chính cũng không tà, công việc chính của họ là chuyển tiêu kết hợp mua bán hàng hóa trong và ngoài khu vực và những công việc này nhằm bảo tồn môn phái.

 

 

Cách hành sự của Đường Môn trăm phần quái dị, lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng. Trên đời họ chỉ làm việc theo duy nhất một quy tắc : “hợp với ý mình”. Tất cả những đại nghĩa dân tộc, nghĩa khí giang hồ, đối với họ là vô nghĩa.

 

 

Võ lâm mỗi khi nghe đến tên sát thủ Đường Môn thì không ai không khỏi khiếp sợ. Tương truyền mỗi khi Đường Môn phát ra “Sát thủ lệnh”, thì kẻ nhận được tấm lệnh bài đó, cho dù có chạy lên trời hay chui xuống âm phủ cũng không thoát. Đường Môn là sát thủ chuyên bố trí cơ quan cạm bẫy. Xét về việc sử dụng ám khí và tốc độ xuất chiêu, Đường Môn được mệnh danh là Thiên Thủ Như Lai, ám khí phát ra tựa thiên la địa võng, trùng trùng điệp điệp không thể tránh né.....

 

 

Xem thêm chi tiết tại đây