Gay cấn nhiệm vụ Sát Thủ

07-12-2007

 

- Cơ hội nhận được điểm kinh nghiệm, trang bị tím với Nhiệm vụ Sát Thủ!

 

Tây Hạ quốc hùng mạnh nằm ở phía Tây Trung Nguyên. Khác hẳn với Liêu Quốc tuy bề ngoài không có động tĩnh gì, nhưng thực chất đang âm mưu thâu tóm Đại Tống. Ngoài việc cấu kết với gian thần triều đình Trung Nguyên, Tây Hạ ngấm ngầm thâu tóm bộ máy cầm quyền và sẵn sàng trừ khử những ai chống đối.


Tây Hạ quốc sùng bái võ thuật, sáng lập ra Nhất Phẩm Đường, một tổ chức quy mô tập hợp nhiều cao thủ, nhưng môn hạ thu nạp toàn tà ma ngoại đạo. Chúng cấu kết với các gian thần trong triều đình nhà Tống, không ít lần phái sát thủ trà trộn vào Trung Nguyên phá hoại và ám sát một số trung thần.


Hào kiệt Đại Tống chẳng thể khoanh tay đứng nhìn......

 

 

 

Xem chi tiết