Hạn chế số điện thoại khi nạp Zing Xu bằng SMS

21-01-2010

- Đăng ký số điện thoạicho tài khoản ZingID

Kể từ 10h00 ngày 14/01/2010, trang pay.zing.vn mở chức năng đăng ký số điện thoại cho tài khoản ZingID để nạp ZingXu bằng SMS. Cụ thể:

  • 01 tài khoản ZingID có thể đăng ký tối đa 3 số điện thoại.
  • Áp dụng cho các mạng Mobifone, Vinaphone và Viettel.

Từ 10h00 ngày 21/01/2010, VNG sẽ chính thức áp dụng việc hạn chế số điện thoại khi nạp ZingXu bằng SMS vào tài khoản ZingID. Cụ thể:

  • Các tài khoản ZingID nào không đăng ký số điện thoại sẽ không thể nạp ZingXu bằng SMS.
  • Các số điện thoại nào không nằm trong danh sách đăng ký của tài khoản ZingID đó sẽ không thể dùng để nhắn tin SMS nạp ZingXu.

Ví dụ: tài khoản ZingID là ABC đăng ký 2 số điện thoại 0909112299 và 09009334477, sẽ chỉ có thể nạp ZingXu bằng SMS từ 2 số điện thoại trên. Nếu dùng số điện thoại khác, ví dụ 0908123456, sẽ không nhận được ZingXu.

Các tài khoản Zing ID sau khi đăng ký số điện thoại thành công sẽ chỉ có thể thay đổi số điện thoại đã đăng ký sau 7 ngày tính từ ngày cập nhật gần nhất.

Tin nhắn phản hồi khi sử dụng số điện thoại chưa đăng ký nhắn tin nạp ZingXu có nội dung như sau: "Số điện thoại chưa được đăng ký cho tài khoản để nạp ZingXu qua SMS, vui lòng xem chi tiết tại đây".