Hấp dẫn nhiệm vụ Hành Cước Thương Nhân

03-01-2008

 

Hành Cước Thương Nhân là nhân vật đồng đạo thường bắt gặp giữa các thành thị, với đôi quang gánh trên vai ra chiều tất bật kinh doanh buôn bán. Ông thường nhờ nhân sĩ gần xa đem đến các vật phẩm trên đường phiêu bạt giang hồ thu thập được, đổi lại đó, sẽ có những phần thưởng thú vị cho sự nhọc công của chính đồng đạo giang hồ.

 

Đến gặp Hành Cước Thương Nhân mỗi khi đồng đạo đọc được câu thông báo của hệ thống trên màn hình. Trong vòng 30 phút, võ lâm nhân sĩ sẽ phải giao cho Hành Cước Thương Nhân đủ những vật phẩm ông yêu cầu. Liệu với một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đồng đạo có hoàn thành được nhiệm vụ mà Hành Cước Thương Nhân giao phó?

 

Vị trí:

Hình ảnh

Tọa độ

Tương Dương

(179/186)

 

Thành Đô

(217/221)

 

Biện Kinh

(177/183)

 

Tuyền Châu

(182/182)

 

Dương Châu

(212/200)

 

 

Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Hệ thống ngẫu nhiên thông báo nhiệm vụ Hành Cước Thương Nhân.

 

 

 

- Đến gặp Hành Cước Thương Nhân ở thành thị tương ứng để tìm hiểu những vật dụng cần thu thập.

 

 

 

- Quý đồng đạo tìm đủ số lượng vật phẩm chỉ định đến đối thoại với Hành Cước Thương Nhân để nhận thưởng.

 

 

 

Lưu ý: Mỗi đợt chỉ được làm tối đa 3 lần.