Hấp dẫn nhiệm vụ Thương Hội và Sư Môn

11-12-2007

 

- Hấp dẫn nhiệm vụ thương hội và sư môn

 

Bên cạnh chuỗi nhiệm vụ Hoàng Kim liên hoàn lắm gian nan vất vả, có những nhiệm vụ thử thách tính kiên trì và tài tháo vát nhanh nhạy của nhân sĩ tứ phương, đổi lại là phần thưởng ngân lượng, danh vọng, kinh nghiệm, hay điểm công hiến sư môn đầy hấp dẫn: Nhiệm vụ thương hộiNhiệm vụ sư môn.

 

Điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ này rất đơn giản: Không cần biết đồng đạo đã đạt đến đẳng cấp, danh vọng nào trên giang hồ. Chỉ cần đến các NPCs có liên quan là Chủ Thương Hội ở mỗi thành (đối với nhiệm vụ thương hội) và Chưởng Môn mỗi phái (đối với nhiệm vụ sư môn), đối thoại nhận nhiệm vụ. Đồng đạo cũng không phải mất thời gian di chuyển vì sẽ được NPCs đưa đến nơi thực hiện ngay sau đó nếu nhận nhiệm vụ đánh đủ số quái quy định.

 

Nhiệm vụ thương hội, hay sư môn không thử thách tài phán đoán của võ lâm nhân sĩ và rất dễ thực hiện. Đây cũng là những nhiệm vụ có thể thực hiện nhiều lần trong ngày. Ngoài ra, phần thưởng ngân lượng và danh vọng mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thương hội là nguồn lợi lớn giúp nhân sĩ võ lâm có thêm khoản tích lũy, phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu của chốn giang hồ.

 

Còn với nhiệm vụ sư môn? Bên cạnh điểm kinh nghiệm và danh vọng được tặng thưởng mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng đạo có thể sở hữu những món vũ khí, quần áo là bảo vật hiếm quý của sư môn khi tích lũy đủ điểm cống hiến.

 

Còn rất nhiều những điều chưa biết đằng sau hai loại nhiệm vụ khá hấp dẫn này. Đồng đạo đã sẵn sàng khám phá?

 

Nhiệm vụ thương hội / Nhiệm vụ sư môn