Hấp dẫn vật phẩm Ngự Các mới

16-10-2009

- Các vật phẩm lần đầu tiên xuất hiện tại kho tàng Ngự Các

 

Tiếp tục cung cấp cho kho tàng Ngự Các những vật phẩm quý hiếm, Bổn Trang xin cập nhật đến đồng đạo gần xa các vật phẩm mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Danh sách vật phẩm Ngự Các

 

Vật phẩm Giá bán (Xu) Vị trí Hạn tồn tại Tình trạng

Bát Bát ngoại trang bao

150

Thái Hoa Phường 30 ngày Bán mới

Thiệp dự tiệc Long Môn

300

Thông Thiên Các

 

Giá mới được áp dụng từ thứ Bảy - ngày 17/10

 

Một số hình ảnh ngoại trang mới

 

 

 

 

Hãy đến với Ngự Các, đồng đạo có thể sở hữu những vật phẩm hũu ích cho bước ngao du giang hồ.

 

 

Chưởng quản kính bút.