Hấp dẫn với quay số Xuân Tân Mão

21-02-2011

- Quay số Xuân Tân Mão

Kính thưa quý chủ phòng máy!

Như vậy giai đoạn quay số chuơng trình Xuân Tân Mão, “bão” cùng CSM đã diễn ra đuợc hơn nửa chặng đuờng, Ban Tổ Chức xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã trúng những phần thuởng hấp dẫn trong những ngày qua. Hiện tại vẫn còn rất nhiều giải thuởng có giá trị cao đang chờ đợi các chủ phòng máy may mắn sở hữu ở những lần quay số sắp tới!

Thời gian quay số diễn ra từ 17/02 đến hết ngày 23/02/2011

Các giải thuởng hấp dẫn đang chờ đợi chủ nhân may mắn

Hãy nhanh tay vào đây quay số để có cơ hội nhận “lộc” lớn đầu năm! Danh sách khách hàng trúng giải sẽ đuợc công bố tại trang chủ sau khi kết thúc giai đoạn quay số.