Hình ảnh Thiếu Dương ngoại trang

22-04-2011

- Hình ảnh Thiếu Dương ngoại trang của chuyển sinh 4

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì sáng nay - 22/04/2011, tính năng chuyển sinh 4 đã chính thức ra mắt đồng đạo võ lâm, như vậy, quý nhân sĩ nào đủ điều kiện đã có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chuyển sinh 4.

Ngoài Thiên Âm và ngoại trang quen thuộc thì chuyển sinh 4 có có thêm Thiếu Dương ngoại trang, đây là những hình ảnh minh họa về Thiếu Dương ngoại trang, thân mời đồng đạo cùng chiêm ngưỡng.

VLTK II

VLTK II

Đồng đạo còn chần chờ gì mà không trải nghiệm cùng tính năng chuyển sinh 4?