Hướng dẫn đăng ký chuyển server miễn phí

28-02-2008


Hướng dẫn đăng ký chuyển server miễn phí

 

Thân gửi Quý đồng đạo,

 

Thông tin về việc chuyển server miễn phí đến Thần Long – Dũng Hổ đã thỏa nguyện bình sinh của võ lâm đồng đạo xa gần. Kể từ đây, cơ hội mới đã được mở ra để bậc trượng phu thỏa sức gặp gỡ bằng hữu, tương phùng huynh đệ, tao ngộ tri nhân tri kỷ.

 

Thân mời Quý đồng đạo theo dõi các bước hướng dẫn đăng ký chuyển đến vùng đất mới. Hoạt động đăng ký này sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, 9h00 thứ Năm ngày 28/02/2008 đến 18h00 thứ Bảy ngày 01/03/2008.

 

Đồng đạo vào phần Hỗ trợ trên Trang Chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II:

 

Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu cấp 1:

 

 

Đồng đạo chọn vào mục Miễn phí trên thanh menu trái:

 

 

 

Bước 1 đăng ký, đồng đạo chọn server gốc và nhân vật muốn chuyển đi bên trái, sau đó chọn server đích bên phải:

 

 

Sau khi bấm nút Tiếp tục, đồng đạo cần xác nhận lại việc đăng ký chuyển:

 

 

Bấm nút "Tiếp tục", màn hình hiện ra thông báo sau đây nghĩa là đồng đạo đã đăng ký thành công:

 

 

 

 

Đồng đạo có thể chọn mục Danh sách đăng ký để kiểm tra lại nhân vật đã đăng ký chuyển.