Hướng dẫn kiểm tra thẻ nạp

07-12-2010

- Hướng dẫn gửi yêu cầu kiểm tra thẻ nạp

Thân gửi quý đồng đạo!

Để hỗ trợ đồng đạo trên đường hành tẩu một cách thuận lợi nhất, dịch vụ hỗ trợ khách hàng tiếp tục gửi đến đồng đạo hướng dẫn gửi yêu cầu kiểm tra thẻ nạp.

Cụ thể như sau:

Bước 1

  • Chọn mục gửi yêu cầu hỗ trợ.

Bước 2

  • Chọn sản phẩm, nhóm yêu cầu, chọn yêu cầu.
  • Ví dụ: Chọn yêu cầu kiểm tra thẻ nạp cho game VLTK II.

Bước 3

  • Điền đầy đủ & chính xác thông tin theo yêu cầu như hình bên dưới:

  • Sau khi điền đầy đủ nội dung, đồng đạo vui lòng chọn gửi yêu cầu để hoàn thành thao tác yêu cầu hỗ trợ.

Sau khi đồng đạo gửi yêu cầu, hệ thống ghi nhận & Bổn Trang sẽ tiến hành xử lý thông tin trong thời gian sớm nhất.