Kéo dài thời gian sử dụng Ngôi Sao May Mắn

07-03-2011

- Tiếp tục sử dụng Ngôi Sao May Mắn

Quý nhân sĩ thân mến!

Để tăng thêm tính hấp dẫn trên hành trình bôn tẩu giang hồ của đồng đạo võ lâm, Võ Lâm Truyền Kỳ II tiếp tục tiến hành kéo dài thời gian sử dụng Ngôi Sao May Mắn đến 24h00 ngày 30/05/2011:

  • Số lượng: 16 Ngôi Sao May Mắn/ 01 nhân vật/ 01 ngày.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 30/05/2011.
Vật Phẩm Ghi chú
VLTK II
Ngôi Sao May Mắn
  • Bán tại Ngự Các giá = 50 Xu.
  • Không có hạn sử dụng.
  • Nhân vật đẳng cấp 10 trở lên có thể sử dụng.
  • Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 16 lần.
  • Sử dụng từ lần 9 đến lần 16, phần thưởng tương tự như từ lần 1 đến lần 8.
  • Thời gian có thể sử dụng tiếp tục là 00h00 mỗi ngày.
  • Nhân vật chỉ có thể nhận thưởng Ngôi Sao May Mắn tại 7 đại thành thị.
  • Phần thưởng kinh nghiệm:
Số lần sử dụngThời điểmPhần thưởng
Lần 1, 2, 3, 4Giây thứ 151.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.250.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn đồng hành ở cấp 1)
Lần 5, 6, 7Giây thứ 151.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.500.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn đồng hành ở cấp 1)
Lần 8Giây thứ 151.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.750.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn đồng hành cấp 1)
1 điểm linh lực (Bạn đồng hành cấp 2 trở lên)

Thân chúc quý nhân sĩ vui cùng thế giới VLTK II.