Kết thúc chuyển server miễn phí đến Trấn Hổ và Vương Long.

12-12-2008

 

Thân gửi Quý đồng đạo gần xa,

 

Để mở rộng chân trời và đón anh thư hiệp khách phiêu lưu thế giới võ lâm, hôm nay hai máy chủ Trấn Hổ và Vương Long đã chính thức khai mở.

 

Nay Bổn Trang thông báo đến tất cả đồng đạo võ lâm: Chương trình chuyển server miễn phí đến hai máy chủ Trấn Hổ và Vương Long đã kết thúc. Như đã thông báo trước đây, các Nhân sĩ chuyển server đến Trấn Hổ và Vương Long trong thời gian 5/12/2008 - 11/12/2008, số Xu bị trừ khi đăng ký sẽ được Bổn Trang hoàn trả đầy đủ trong thời gian sớm nhất.

 

Lưu ý:

- Trong đợt chuyển server tiếp theo, đồng đạo đăng ký chuyển server đến và đi các máy chủ khác bình thường và tính phí như quy định.

- Riêng ba máy chủ Vạn Hổ, Địa Hổ và Quyền Long chưa đăng ký chuyển server đợt này.

 

Chưởng quản kính bút.