Khắc phục sự cố mất điểm công trạng Tống Liêu

23-10-2008

- Thông báo về điểm công trạng Tống Liêu

 

Kính gửi Quý đồng đạo,

 

Như thông báo đợt chuyển server ngày 17/10/2008 vừa qua, một số nhân sĩ mất điểm công trạng Tống Liêu. Nay thông báo, Quý đồng đạo được rõ và vui lòng gửi thông tin theo địa chỉ trang web: hotro.zing.vn để Bổn Trang tiến hành hoàn trả số điểm công trạng như ban đầu.

 

Thông tin gửi về địa chỉ trang web: hotro.zing.vn

- Tên tài khoản:

- Tên nhân vật trước khi chuyển + máy chủ:

- Tên nhân vật sau khi chuyển + máy chủ:

- Trước khi chuyển thì điểm công trạng bao nhiêu: (có thể không nhớ chính xác số điểm nhưng sai số không quá 1000điểm).

- Điểm công trạng phe Liêu hay phe Tống:


Lưu ý:
Đối với Nhân sĩ võ lâm nào tiếp tục chuyển server vào đợt 24/10/2008, vui lòng gửi thông tin: Tên nhân vật và máy chủ theo địa chỉ mail như trên.

 

Thời gian nhận mail:

23/10/2008 đến 18h00 ngày thứ Sáu 24/10/2008.

 

Ngay sau khi Quý đồng đạo gửi thông tin đầy đủ và chính xác thì Bổn Trang tiến hành hoàn trả số điểm công trạng Tống Liêu như ban đầu.

 

Nay kính báo.

 

Chưởng quản kính bút.