Khám phá bí ẩn Hoàng Kim Lệnh Bài

20-11-2009

- Những bất ngờ từ Hoàng Kim Lệnh Bài

 

Hoàng Kim Lệnh Bài là một thẻ bài có chứa dãy số, dãy số này dùng để nhập vào tài khoản của Quý đồng đạo. Tùy theo đồng đạo nạp mã thẻ Hoàng Kim Lệnh Bài này vào tài khoản đăng ký lúc nào sẽ tham dự chương trình như sau:

 

Tài khoản Khi nạp mã thẻ Hoàng Kim Lệnh Bài vào tài khoản sẽ tham gia chương trình Lưu ý
Tài khoản tạo trước 0h00 ngày 1/12/2009 Võ lâm tiền bối
Chỉ có thể nhận thưởng mỗi ngày + nhận thưởng ngày vàng (thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật)
Tài khoản tạo từ 0h00 ngày 1/12/2009 Thiếu niên anh hùng

Khi sử dụng Lệnh Bài Hoàng Kim thì trực tiếp thăng đến cấp 73 ngay lập tức (có dư 20.000.000 điểm kinh nghiệm để học võ công).

 

Thời gian diễn ra chương trình Hoàng Kim Lệnh Bài

Thời gian diễn ra hoạt động bắt đầu từ 10h00 ngày 04/12/2009.

 

Lưu ý:

- Hoàng Kim Lệnh Bài chỉ có tác dụng trong vòng 2 tháng kể từ lúc kích hoạt.

 

NPC nhận thưởng:

NPCChức năng

Anh Chủ Phòng Máy

Nhận thưởng Hoàng Kim Lệnh Bài

- Thăng đẳng cấp 73 ngay lập tức.

- Nhận thưởng mỗi ngày.

- Nhận thưởng 3 ngày cuối tuần.

    - Nhận thưởng theo đẳng cấp từ đẳng cấp 74 đến đẳng cấp 90.

     

Lưu ý:

- Lệnh bài Hoàng Kim có giá trị 2400 Xu (Không bán trong Ngự Các).

- Nhân vật sử dụng Lệnh bài Hoàng Kim có thể nhận thưởng tại 02 nơi: thông qua Cẩm Nang Đại Sự Kiện hoặc tại các NPC: Anh Chủ Phòng Máy, Chị Chủ Phòng Máy.

Chị Chủ Phòng Máy

 

 

Phần thưởng dành cho Thiếu niên anh hùng + Võ lâm tiền bối

Nhận thưởng mỗi ngày:

- Được phép chọn 1 trong 3 nhóm phần thưởng.
- 1 nhóm phần thưởng nhận được cả 2 phần thưởng.

 

Đối tượngĐẳng cấpNhómPhần thưởng

Võ lâm

tiền bối

 

(Các tài khoản

đăng ký trước 00h00

ngày 01/12/2009)

 

 

7x

(chọn 1 trong 3

nhóm phần thưởng)

Nhóm 1200 vật phẩm thu thập
1 Hạt Giống
Nhóm 2200 vật phẩm thu thập
15 vàng
Nhóm 3200 vật phẩm thu thập
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường

8x

(chọn 1 trong 3

nhóm phần thưởng)

Nhóm 1200 vật phẩm thu thập
2 hạt giống
Nhóm 2200 vật phẩm thu thập
20 vàng
Nhóm 3200 vật phẩm thu thập
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường

9x

(chọn 1 trong 3

nhóm phần thưởng)

Nhóm 1 200 vật phầm thu thập
3 hạt giống
Nhóm 2 200 vật phẩm thu thập
25 vàng
Nhóm 3 200 vật phẩm thu thập
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường

Thiếu niên

anh hùng

 

(Các tài khoản

đăng ký từ 00h00

ngày 01/12/2009 trở đi)

7x

(chọn 1 trong 3

nhóm phần thưởng)

Nhóm 1 200 vật phẩm thu thập
2 hạt giống
Nhóm 2 200 vật phẩm thu Thập
15 vàng
Nhóm 3 200 vật phẩm thu thập
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường

8x chọn

(chọn 1 trong 3

nhóm phần thưởng)

Nhóm 1 200 vật phẩm thu thập
4 hạt giống
Nhóm 2 200 vật phẩm thu thập
35 vàng
Nhóm 3 200 vật phẩm thu thập
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường

9x chọn

(chọn 1 trong 3

nhóm phần thưởng)

Nhóm 1 200 vật phẩm thu thập
6 hạt giống
Nhóm 2 200 vật phẩm thu thập
50 vàng
Nhóm 3 200 vật phẩm thu thập
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường

 

Lưu ý:

- Vật phẩm thu thập: Không hạn sử dụng.

- Mặt Nạ Sát Thủ Đường, hạt giống: 1 ngày (không thể giao dịch, bày bán, ném ra).

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 1 lần trong 1 ngày.

 

Nhận thưởng ngày vàng (Thứ Sáu – Thứ Bảy – Chủ Nhật)

- Áp dụng cho cả 2 đối tượng: Võ lâm tiền bốiThiếu niên anh hùng.

- Nhận 1 lần được cả 3 phần thưởng.

 

Phần thưởng Đẳng cấp Lưu ý

480 Gỗ Quân Dụng

7x

- Gỗ Quân Dụng: Không hạn sử dụng.

 

- Quân Công Chương: Hạn tồn tại 1 ngày,

không thể giao dịch, bày bán, ném ra.

 

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 1 lần/1 ngày.

1 Quân Công Chương

1 Cây Bát Nhã Nhỏ

480 Gỗ Quân Dụng

8x

1 Quân Công Chương

2 Cây Bát Nhã Nhỏ

480 Gỗ Quân Dụng

9x

1 Quân Công Chương

3 Cây Bát Nhã Nhỏ

 

Phần thưởng dành cho Thiếu niên anh hùng

- Khi kích hoạt lệnh bài để bắt đầu nhận thưởng, nhân vật phải có cấp độ từ 73 trở xuống, không dư quá 200 triệu kinh nghiệm (nhân vật buộc phải kích hoạt mới có thể nhận thưởng theo đẳng cấp).

Yêu cầu Lưu ý

Đẳng

cấp

Danh

vọng

môn

Quân

Công

Phần thưởng

Hạn

tồn tại

74

3.000

4.000

50.000

2 Đại Nhân Sâm,

(Không thể giao dịch, ném ra, bày bán)

1 Chiêm Y, 1 Tử Hà, 1 Thiên Hà

Không hạn

sử dụng

75

3.000

4.000

50.000

1 Huy hiệu chiến công (Huy Hoàng)30 ngày

1 Ngoại trang chiến trường

(Theo kiểu nhân vật và phe )

60 ngày

76

3.000

4.000

50.000

10.000 điểm Tử Quang

10 Mảnh Tiệt Hoành Thú

 

77

3.000

4.000

50.000

1 Bộ Đô Thống +6

(Theo kiểu nhân vật nhận)

Không hạn

sử dụng

1 Phong Thưởng Lệnh Đô Thống

(Theo phe người nhận)

30 ngày

78

4.000

5.000

55.000

10.000 điểm Tử Quang

 

79

5.000

5.000

55.000

1 Trang sức ngẫu nhiên

(Xem thêm thông tin bên dưới)

Không hạn

sử dụng

80

6.000

5.000

55.000

10 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết

81

7.000

6.000

55.000

1 Thiên Thạch Linh Thạch

(Không thể giao dịch, không thể vứt đi)

30 ngày

82

8.000

7.000

60.000

1 Trang sức ngẫu nhiên

(Xem thêm thông tin bên dưới)

Không hạn

sử dụng

83

9.000

8.000

60.000

1 Huy hiệu chiến công Huy Hoàng)

30 ngày

84

10.000

9.000

70.000

1 Thiên Thạch Linh Thạch

(Có thể giao dịch)

Không hạn

sử dụng

85

10.000

10.000

80.000

1 Vũ khí ngẫu nhiên

(Xem thêm thông tin bên dưới)

86

11.000

11.000

85.000

8 Nữ Oa Tinh Thạch

7 ngày

87

11.000

11.000

85.000

8 Nữ Oa Tinh Thạch

(Không thể giao dịch, ném ra, bày bán)

88

11.000

11.000

86.000

8 Nữ Oa Tinh Thạch

89

11.000

11.000

88.000

8 Nữ Oa Tinh Thạch

(Không thể giao dịch, ném ra, bày bán)

90

11.000

11.000

90.000

8 Nữ Oa Tinh Thạch

 

Lưu ý:

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần tại mỗi mốc nhận thưởng.

- Phần thưởng tại các mốc đẳng cấp sẽ cộng dồn cho nhân vật nhận lại.

Ví dụ: Khi nhân vật có đẳng cấp 90, điểm kinh nghiệm dư từ 200 triệu trở lên mà chưa nhận các phần thưởng ở cấp độ 74,75,76 …. 89,90 thì vẫn có thể nhận lại.

 

- Những trang bị ngẫu nhiên của cấp 79 và cấp 82:

Trang bị ngẫu nhiên
Tàng Kiếm Bảo Châu
Tàng Kiếm Kim Ấn
Tàng Kiếm Kỳ Thạch
Đông Phương Long Châu
Tử Viên Chiến
Tử Viên Đấu
Hồng Phỉ Thúy Hộ Thân Phù
Toàn Thạch Giới Chỉ

 

- Những vũ khí ngẫu nhiên nhận được ở cấp 85:

Vũ khí ngẫu nhiên Ghi chú
Vũ khí Bộ Phi Yên (sơ cấp)Theo hệ phái người nhận.
Vũ khí Bộ Phi Yên (trung cấp)
Vũ khí Tử Quang (trung cấp)

 

Điều kiện nhận thưởng

- Nhân vật đã gia nhập môn phái.

- Nhân vật đã học đầy đủ chiêu thức 55.

 

 

Những thông tin mới nhất về Lệnh bài Hoàng Kim sẽ được Bổn Trang cập nhật thường xuyên tại Trang chủ VLTK II.

 

Chưởng quản kính bút.