Khám phá công dụng Yếu quyết Cái Bang Ô Y

04-11-2008

- Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Cái Bang Ô Y.

 

Các đại hiệp Cái Bang Ô Y sở hữu các thế võ lấy nhu thắng cương, linh hoạt khó lường. Ngoài những tuyệt chiêu đẩu chuyển tinh di, sở trường dĩ địch chế địch, đệ tử Cái Bang Ô Y còn sở hữu những kỹ năng phụ trợ đặc biệt, trong các trận đánh vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa gây khó khăn cho đối phương.

 

Mỗi yếu quyết của Cái Bang Ô Y có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

 

 

Cái Bang Côn quyết

Khu Xà quyết

Khất Thảo quyết

Nê Thu quyết

Diệu Thủ quyết

Thâu Chuyển quyết

Tạ Giáp quyết

Thâu Hoán quyết

Đả Cẩu quyết

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

 

>>>Thiếu Lâm Võ Tông: Công dụng của từng Yếu quyết

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

 

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn