Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

10-10-2008

- Bí ẩn công dụng của yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ.

 

Dương Môn Cung Kỵ thiện dụng cung nỏ, công kích trên phạm vi rộng. Cung pháp Dương Gia kết hợp với binh pháp biến ảo khôn lường, khi bắn thẳng vào bộ binh, khi triệt kỵ binh bằng cách bắn vào chân ngựa, làm rối loạn đội hình địch.


Với thân pháp linh hoạt, có thể xuất chiêu ở những tư thế bất ngờ, ưu thế ngồi ngựa và chiến đấu tầm rộng giúp các cung thủ Dương Môn trở thành chiến binh cơ động nhất trong mỗi trận chiến.


Mỗi yếu quyết của Dương Môn Cung Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

 

Cung Pháp quyết

Liên Xạ Thuật quyết

Trận Liệu quyết

Hồi Long Tiễn quyết

Triền Vân Tiễn quyết

Kỳ Môn Độn quyết

Khí Tiễn quyết

Toái Tiễn quyết

Huyễn Thần quyết

Túc Mệnh quyết

Lưu Tuyệt Tiễn quyết

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn