Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

02-10-2008

- Ngũ Độc Tà Hiệp: Công dụng của các Yếu quyết.

 

Trong thế giới Võ Lâm, môn phái thần bí và tàn ác nhất đó chính là Ngũ Độc. Những đệ tử Ngũ Độc sử dụng tà khí với mọi thủ đoạn để đánh bại đối thủ. Lấy song đao làm vũ khí chính, Ngũ Độc Tà Hiệp có nhiều phương pháp triệu hồi và khống chế cương thi để tác chiến, gây nhiều khó khăn cho đối phương.
 

Mỗi Yếu quyết của Ngũ Độc Tà Hiệp có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

 

Yếu quyết Ngũ Độc Đao

Yếu quyết Dẫn Hồn Chú

Yếu quyết Thao Thi Thuật

Yếu quyết Thi Độc Thuật

Yếu quyết Thi Độc Đại Pháp

Yếu quyết Tập Thi Tà Khí

Yếu quyết Ngự Thi Thuật

Yếu quyết Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao

Yếu quyết Âm Tà Hấp Hồn Khí

Yếu quyết Thôi Thi Tà Khí

Yếu quyết Tà Linh Đại Pháp

Yếu quyết Tà Độc Công

 

Yếu quyết Thi Liệt Ma Công

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn