Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

23-09-2008

- Công dụng Yếu quyết của phái Thiếu Lâm Tục Gia.

 

Điểm nổi bật của Thiếu Lâm Tục Gia chính là mạnh trong phòng thủ. Vì lí do đó mà kỹ năng của tục gia đệ tử chủ yếu phòng thủ, kỹ năng tấn công không cao. Mọi tuyệt kỹ đều tuân thủ tinh thần: Dùng võ cảm hoá người khác, khống chế đối phương là chính.

 

Nay Bổn Trang xin giới thiệu những tính năng của Yếu Quyết Thiếu Lâm Tục Gia để Quý đồng đạo có thể ép Yếu quyết thần bí vào Mật tịch phát huy công dụng tốt nhất.

 

 

Thiếu Lâm Đao quyết

Trảm Ma Đao quyết

Kim Chung Tráo quyết

Vô Thường Côn quyết

Đại Như Lai quyết

Thiếu Lâm Côn quyết

Phong Côn quyết

Nhiên Mộc Đao quyết

Xả Thân quyết

Đạt Ma Vũ quyết

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn