Khám phá Yếu quyết Dương Môn Thương Kỵ

11-11-2008

- Công dụng của Yếu quyết Dương Môn Thương Kỵ.

 

Dương Môn, môn phái mạnh về các chiêu thức kỳ ảo từ hai thứ vũ khí đặc sắc thương - cung, vang danh thiên hạ và lưu truyền mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc Trung Hoa nhờ tấm lòng tận trung báo quốc. Và với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương Môn Thương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn.

 

Mỗi yếu quyết của Dương Môn Thương Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

 

 

Thương Pháp quyết

Phá Phong Thương quyết

Ngự Mã quyết

Bôn Lang Thương quyết

Chiến Định quyết

Xảo Chiến quyết

Thiên Hoành Thương quyết

Anh Hùng quyết

Đảo Hải Thương quyết

Ngự Mã quyết

Bích Thương quyết

 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

 

Tin liên quan:

 

 

>>>Công dụng Yếu quyết Võ Đang Đạo Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Cái Bang Ô Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

 

>>>Thiếu Lâm Võ Tông: Công dụng của từng Yếu quyết

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

 

>>>Bí ẩn công dụng của Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Ngũ Độc Tà Hiệp

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

 

>>>Công dụng của Yếu quyết Nga My Phật Gia

 

>>>Khám phá công dụng Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

 

>>>Công dụng Yếu quyết của môn phái Đường Môn