Lễ Hội Võ Lâm: Công dụng của các vật phẩm thần bí

10-10-2008

- Khám phá công dụng các vật phẩm thần bí trong Lễ Hội Võ Lâm.

 

Sự ra mắt hai tính năng mới cùng với chuỗi sự kiện Lễ Hội Võ Lâm đã và đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều Nhân sĩ võ lâm gần xa. Những vật phẩm thần bí chưa từng xuất hiện trong thế giới Võ Lâm sẽ là phần thưởng cho những anh hùng, bang hội xứng đáng nhất. Đồng đạo đã hiểu hết công dụng của các vật phẩm thần bí chưa?

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Công dụng

Quân Công Bài

Sau khi sử dụng trực tiếp nhận được 1000 điểm tích lũy chiến trường.

Tam Thanh Hoàn

Khi sử dụng sẽ nhận được 8 giờ ủy thác tăng điểm Sư môn.

Chiến Thần Hoàn

Chưa đạt đến chức Đô Thống có thể trực tiếp thăng đến Đô Thống.

Lục Lâm Lang Yên

Gọi boss Hoàng Kim Lục Lâm Bắc Minh Chủ.

 

Thiên Thạch linh thạch

Tăng cấp vũ khí đến +7.

 

Uyên Ương Kim Ti Bạc

Gọi Boss Hoàng Kim Lãnh Hương Lăng xuất hiện.

 

Phong lệnh cao cấp

Chứa danh hiệu cao cấp của sư môn.Tăng 20 năng lực chủ yếu.
 
Điều kiện sử dụng: Nhân vật đó phải có 6000 điểm Sư môn trở lên.

 

 

Thủy Hoàng Bí Chiếu

Gọi boss Hoàng Kim Thương Thần Doanh Thiên.

 

Pháo hoa đưa tin

Gọi Sát thủ đầu mục xuất hiện.

 

Thần Hành Bảo Điển

Giúp người chơi đến một số nơi như quy định , độ bền 1000/1000 (giống như Thần Hành Bí Phổ)


Huy Hiệu Chiến Công

Nhận công trạng thắng bại và công trạng công cộng gấp 10, không hạn chế bởi công trạng tối đa.

Cái Thế Anh Hào

Sử dụng sẽ nhận được 15 điểm cho tất điểm tiềm năng.


Yêu cầu 10000 diểm danh vọng

Sổ tay sống

Sử dụng sẽ rút Kỹ năng sống vào sổ tay. Sau đó có thể học Kỹ năng từ sổ tay (có tác dụng 1 lần duy nhất)


 

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

TIn liên quan: