Lưu ý thời gian nhận thưởng hằng ngày

04-03-2011

- Lưu ý nhận thưởng chương trình Bổ sung thông tin

Quý nhân sĩ thân mến!

Chương trình Bổ sung thông tin đã đến với đồng đạo được một thời gian khá dài và đã hỗ trợ đồng đạo rất nhiều trên hành trình bôn tẩu giang hồ. Về việc kích họat nhận thưởng, Bổn Trang xin lưu ý một vài điểm như sau:

Đối với việc nhận 2.000.000 kinh nghiệm hằng ngày tại NPC Đường Minh Thành (180/185 - thành Tuyền Châu): Một tài khoản chỉ có thể nhận cho 1 nhân vật/ 1 ngày và thời gian nhận ưu đãi điểm kinh nghiệm chỉ trong vòng 60 ngày (tính từ thời điểm kích hoạt nhận thưởng tại menu Nhận quà).

VLTK II

Đồng đạo có thể xem thêm chi tiết nội dung nhận thưởng chương trình Bổ sung thông tin tại đây.