May mắn với hoạt động Sao Vàng - Sao Bạc

27-05-2009

- Hiệu Kỳ Tháng 4: Hấp dẫn những ngày cuối sự kiện.


Nhằm hỗ trợ đồng đạo một cách tối đa nhất trên đường bôn tẩu, Bổn Trang thân mời đồng đạo cùng tham gia ngay hoạt động Sao Vàng - Sao Bạc với những thay đổi như sau:

 

Giảm số lượng Ngôi Sao Vàng dùng để đổi phần thưởng:

Hình ảnh

Số lượng
Phần thưởng

Hạn sử dụng của vật phẩm

 

Ngôi Sao Vàng

1
200 Dược thảo quân dụng

Không có hạn sử dụng

 

200 Lúa mạch quân dụng
200 Khoáng thạch quân dụng
200 Linh huyết quân dụng
200 Tơ tằm quân dụng
200 Gỗ quân dụng
200 Thuộc da quân dụng
50
Chưởng Môn Đặc Phong Lệnh_Trung Cấp
Hạn sử dụng của vật phẩm là 7 ngày
100
Phong Thưởng Lệnh_Tống (Đô thống)
Phong Thưởng Lệnh_Liêu (Đô thống)
300
Phong thưởng lệnh_Tống (Tiên phong)
Phong thưởng lệnh_Liêu (Tiên phong)
200
Huy Hiệu Chiến Công Đại
500
Sổ Tay Sống
600
Tẩy Tủy Linh Đơn
400
Phong thưởng lệnh_Tống (Tướng quân)
Phong thưởng lệnh_Liêu (Tướng quân)
 800Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn

 

 

Đồng đạo có thể đổi phần thưởng vào bất kỳ thời gian nào trong ngày:

 

Vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, hãy đổi phần thưởng tại NPC Phi Yến Tiên Tử

 

Sự kiện Hiệu Kỳ Tháng 4 sẽ kết thúc vào 31/05/2009, Bổn Trang thân chúc đồng đạo may mắn cùng những ngôi Sao Vàng - Sao Bạc.

 

Sao Vàng - Sao Bạc: May mắn cho tất cả nhân sĩ

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Dễ dàng đổi phần thưởng Sao Vàng - Sao Bạc

 

>>>Hiệu Kỳ Tháng 4: Khuyến mãi Lộ Thủy

 

>>> Công dụng các vật phẩm sự kiện Hiệu Kỳ Tháng 4

 

>>>Hướng dẫn trang bị Ngoại trang Tướng Quân